نیلوفر

پروفایل اسم
نیلوفر
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۳۷۶
مشتقات:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.6 / 5 188 171 17
مورد تایید ثبت‌احوال
124 117 7

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «نیلوفر» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «نیلوفر» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

پیچک، نام نوعی گل

  • نام جشنی باستانی در ایران که در روز هفتم یا هشتم مرداد ماه برپا می شد و در آن روز هر حاجتی که مردم از پادشاه داشتند، روا می گردید.
  • نام مادر سلطان مراد عثمانی.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم نیلوفر نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم نیلوفر هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم نیلوفر بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم نیلوفر برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم نیلوفر نزدیک می‌باشند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم نیلوفر بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم نیلوفر برابر است.