دانشنامه فرزند

معنی اسم نیماد - فرهنگ نام

نیماد

پروفایل اسم
نیماد
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۱۰۵
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
3.9 / 5 15 11 4
مورد تایید ثبت‌احوال
10 7 3

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «نیماد» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «نیماد» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

نیروی تشخیص حق از باطل

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم نیماد هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم نیماد بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم نیماد برابر است.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم نیماد هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم نیماد بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم نیماد برابر است.

در حال بارگذاری ...