دانشنامه فرزند

معنی اسم نینسان - فرهنگ نام

نینسان

پروفایل اسم
نینسان
آشوری
جنسیت:
مونث
ریشه:
آشوری
معادل ابجد:
۲۲۱
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
3 / 5 2 1 1
مورد تایید ثبت‌احوال
1 1 0

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «نینسان» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «نینسان» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

نام مادر گیل گمش، الهه ای که به عقل و خرد مشهور بود.

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم نینسان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم نینسان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم نینسان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم نینسان برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم نینسان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم نینسان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم نینسان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم نینسان برابر است.

در حال بارگذاری ...