دانشنامه فرزند

معنی اسم نیهاد - فرهنگ نام

نیهاد

پروفایل اسم
نیهاد
کردی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
کردی
معادل ابجد:
۷۰
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 214 196 18
مورد تایید ثبت‌احوال
165 153 12

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «نیهاد» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «نیهاد» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

نهاد، سرشت، طبیعت، ضمیر دل، بنیاد، اساس، قاعده، مقام و جایگاه

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم نیهاد نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم نیهاد هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم نیهاد بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم نیهاد برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم نیهاد نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم نیهاد هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم نیهاد بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم نیهاد برابر است.

در حال بارگذاری ...