نیک

پروفایل اسم
نیک
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۸۰
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.4 / 5 99 85 14
مورد تایید ثبت‌احوال
69 58 11

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «نیک» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «نیک» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

خوب، نیکو، آدم خوب، شخص صالح

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم نیک نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم نیک هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم نیک بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم نیک برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم نیک نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم نیک هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم نیک بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم نیک برابر است.