نیکان

پروفایل اسم
نیک‍‍ان
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۱۳۱
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 180 168 12
مورد تایید ثبت‌احوال
132 121 11

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «نیکان» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «نیکان» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

منسوب به نیک

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم نیکان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم نیکان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم نیکان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم نیکان برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم نیکان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم نیکان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم نیکان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم نیکان برابر است.

ارزیابی و توصیه