نیکو

پروفایل اسم
نیکو
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۸۶
مشتقات:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.9 / 5 33 32 1
مورد تایید ثبت‌احوال
26 25 1

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «نیکو» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «نیکو» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

نیک، خوب، زیبا

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم نیکو نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم نیکو هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم نیکو بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم نیکو برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم نیکو نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم نیکو هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم نیکو بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم نیکو برابر است.

ارزیابی و توصیه