دانشنامه فرزند

معنی اسم هاجره - فرهنگ نام

هاجره

پروفایل اسم
هاجره
عربی
جنسیت:
مونث
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۲۱۴
اسم مذکر:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
5 / 5 7 7 0
مورد تایید ثبت‌احوال
6 6 0

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «هاجره» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «هاجره» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

لایق، برتر

هاجره در ویکی‌واژه:

(جِ رِ یا رَ) عربی هاجرة(اِ فارسی مؤنث هاجر. اسم نیم روز (ظهر) در گرمای تابستان. شدت گرما، سختی گرما. رسوایی، فضیحت. جمع هواجر. منابع فرهنگ لغت معین

فارسی

اطلاعات فوق به صورت خودکار از تارنمای ویکی‌واژه فراخوانی و بارگذاری شده است. شما می‌توانید نسخه اصلی و کامل مطلب را در ویکی‌واژه مطالعه نمایید.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم هاجره نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم هاجره هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم هاجره بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم هاجره برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم هاجره نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم هاجره هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم هاجره بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم هاجره برابر است.

در حال بارگذاری ...