هانا

پروفایل اسم
هانا
کردی
جنسیت:
مونث
ریشه:
کردی
معادل ابجد:
۵۷
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.6 / 5 333 300 33
مورد تایید ثبت‌احوال
191 176 15

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «هانا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «هانا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

پناه، امید

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم هانا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم هانا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم هانا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم هانا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم هانا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم هانا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم هانا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم هانا برابر است.