دانشنامه فرزند

معنی اسم هانیسا - فرهنگ نام

هانیسا

پروفایل اسم
هانیسا
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۱۲۷
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 342 315 27
مورد تایید ثبت‌احوال
268 235 33

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «هانیسا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «هانیسا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

مسرور، شاد

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم هانیسا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم هانیسا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم هانیسا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم هانیسا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم هانیسا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم هانیسا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم هانیسا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم هانیسا برابر است.

در حال بارگذاری ...