هایده

پروفایل اسم
هایده
عربی
جنسیت:
مونث
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۲۵
اسم مذکر:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
5 / 5 10 10 0
مورد تایید ثبت‌احوال
7 5 2

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «هایده» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «هایده» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

توبه کننده

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم هایده نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم هایده هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم هایده بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم هایده برابر است.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم هایده هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم هایده بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم هایده برابر است.

ارزیابی و توصیه