دانشنامه فرزند

معنی اسم هایکا - فرهنگ نام

هایکا

پروفایل اسم
هایکا
کردی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
کردی
معادل ابجد:
۳۷
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 137 128 9
مورد تایید ثبت‌احوال
106 89 17

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «هایکا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «هایکا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

آرام، مرموز

  • از اسطوره های کردستان
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم هایکا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم هایکا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم هایکا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم هایکا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم هایکا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم هایکا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم هایکا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم هایکا برابر است.

در حال بارگذاری ...