دانشنامه فرزند

معنی اسم هلما - فرهنگ نام

هلما

پروفایل اسم
هلما
فرنگی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فرنگی
معادل ابجد:
۷۶
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.5 / 5 361 317 44
مورد تایید ثبت‌احوال
248 213 35

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «هلما» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «هلما» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

محافظ

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم هلما نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم هلما هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم هلما بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم هلما برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم هلما نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم هلما هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم هلما بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم هلما برابر است.

در حال بارگذاری ...