هلنا

پروفایل اسم
هلنا
یونانی
جنسیت:
مونث
ریشه:
یونانی
معادل ابجد:
۸۶
مشتقات:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 685 637 48
مورد تایید ثبت‌احوال
557 513 44

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «هلنا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «هلنا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

روشنایی، نور

  • طبق افسانه های یونانی دختر یکی از خدایان یونان که در زیبایی بی همتا بود و جنگ تروا به خاطر او صورت گرفت که ده سال به طول انجامید.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم هلنا نزدیک می‌باشند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم هلنا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم هلنا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم هلنا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم هلنا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم هلنا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم هلنا برابر است.