دانشنامه فرزند

معنی اسم هوراد - فرهنگ نام

هوراد

پروفایل اسم
هوراد
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۲۱۶
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 346 322 24
مورد تایید ثبت‌احوال
237 220 17

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «هوراد» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «هوراد» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

جوانمرد و با خدا، مرد نیکنام

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم هوراد نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم هوراد هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم هوراد بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم هوراد برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم هوراد نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم هوراد هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم هوراد بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم هوراد برابر است.

در حال بارگذاری ...