هیرا

پروفایل اسم
هیرا
کردی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
کردی
معادل ابجد:
۲۱۶
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 125 118 7
مورد تایید ثبت‌احوال
75 70 5

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «هیرا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «هیرا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

فراخ، وسیع

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم هیرا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم هیرا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم هیرا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم هیرا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم هیرا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم هیرا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم هیرا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم هیرا برابر است.