هیوا

پروفایل اسم
هیوا
کردی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
کردی
معادل ابجد:
۲۲
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.9 / 5 54 53 1
مورد تایید ثبت‌احوال
43 38 5

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «هیوا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «هیوا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

آرزو

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم هیوا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم هیوا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم هیوا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم هیوا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم هیوا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم هیوا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم هیوا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم هیوا برابر است.

ارزیابی و توصیه