ویشواز

پروفایل اسم
ویشواز
سانسکریت
جنسیت:
مذکر
ریشه:
سانسکریت
معادل ابجد:
۳۳۰
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
1 / 5 1 0 1
مورد تایید ثبت‌احوال
1 0 1

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «ویشواز» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «ویشواز» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

ایمان، باور

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ویشواز نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ویشواز هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ویشواز بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ویشواز برابر است.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ویشواز هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ویشواز بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ویشواز برابر است.