دانشنامه فرزند

معنی اسم پادینا - فرهنگ نام

پادینا

پروفایل اسم
پادینا
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۶۸
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.5 / 5 59 52 7
مورد تایید ثبت‌احوال
33 30 3

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «پادینا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «پادینا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

در گویش همدانی به گل پونه یا پودینه گفته می شود.

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم پادینا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم پادینا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم پادینا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم پادینا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم پادینا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم پادینا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم پادینا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم پادینا برابر است.

در حال بارگذاری ...