پارسا

پروفایل اسم
پارسا
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۲۶۴
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.9 / 5 165 160 5
مورد تایید ثبت‌احوال
101 97 4

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «پارسا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «پارسا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

پاکدامن، پرهیزکار، دیندار، عارف، پارسی، ایرانی

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم پارسا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم پارسا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم پارسا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم پارسا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم پارسا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم پارسا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم پارسا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم پارسا برابر است.

ارزیابی و توصیه