پانیسا

پروفایل اسم
پانی‍‍سا
هندیفارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
هندی، فارسی
معادل ابجد:
۱۲۴
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.6 / 5 158 142 16
مورد تایید ثبت‌احوال
126 117 9

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «پانیسا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «پانیسا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

زیبا مانند آب

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم پانیسا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم پانیسا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم پانیسا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم پانیسا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم پانیسا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم پانیسا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم پانیسا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم پانیسا برابر است.