دانشنامه فرزند

معنی اسم پرنسا - فرهنگ نام

پرنسا

پروفایل اسم
پرن‍‍سا
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۳۱۳
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.6 / 5 377 337 40
مورد تایید ثبت‌احوال
255 220 35

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «پرنسا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «پرنسا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

مانند ستاره پروین، دیبای منقش و لطیف، پرنیان

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم پرنسا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم پرنسا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم پرنسا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم پرنسا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم پرنسا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم پرنسا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم پرنسا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم پرنسا برابر است.

در حال بارگذاری ...