پرنیا

پروفایل اسم
پرنیا
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۲۶۳
اسم ریشه:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 326 305 21
مورد تایید ثبت‌احوال
246 233 13

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «پرنیا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «پرنیا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

نوعی دیبای منقش، حریر، پرده نقاشی، تابلو، نوعی انگور، پرنیان

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم پرنیا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم پرنیا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم پرنیا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم پرنیا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم پرنیا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم پرنیا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم پرنیا برابر است.

ارزیابی و توصیه