پریزاد

پروفایل اسم
پری‍‍زاد
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۲۲۴
اسم ریشه:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.9 / 5 58 57 1
مورد تایید ثبت‌احوال
39 38 1

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «پریزاد» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «پریزاد» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

فرزند پری، پری نژاد، زیباروی، پریزاده

  • نام کنیزک همسر خسروپرویز، شیرین.
  • نام یکی از شخصیت های داستان «همای و همایون».
  • نام همسر داریوش دوم هخامنشی.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم پریزاد نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم پریزاد هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم پریزاد بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم پریزاد برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم پریزاد نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم پریزاد هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم پریزاد بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم پریزاد برابر است.

ارزیابی و توصیه