پویش

پروفایل اسم
پویش
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۳۱۸
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
5 / 5 10 10 0
مورد تایید ثبت‌احوال
7 6 1

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «پویش» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «پویش» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

هدهد، شانه به سر

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم پویش نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم پویش هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم پویش بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم پویش برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم پویش نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم پویش هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم پویش بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم پویش برابر است.