پژمان

پروفایل اسم
پژم‍‍ان
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۱۰۰
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.1 / 5 71 55 16
مورد تایید ثبت‌احوال
53 47 6

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «پژمان» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «پژمان» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

افسرده، پشیمان، ناامید، مخمور، متوحش، متنفر

  • پژمان بختیاری، از شاعران فقید معاصر.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم پژمان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم پژمان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم پژمان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم پژمان برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم پژمان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم پژمان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم پژمان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم پژمان برابر است.

ارزیابی و توصیه