دانشنامه فرزند

معنی اسم پیری - فرهنگ نام

پیری

پروفایل اسم
پیری
لری
جنسیت:
مذکر
ریشه:
لری
معادل ابجد:
۲۲۲
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
1 / 5 1 0 1
مورد تایید ثبت‌احوال
0 0 0

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «پیری» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «پیری» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم پیری نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم پیری هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم پیری بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم پیری برابر است.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم پیری هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم پیری بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم پیری برابر است.

در حال بارگذاری ...