دانشنامه فرزند

معنی اسم ژرژ - فرهنگ نام

ژرژ

پروفایل اسم
ژرژ
فرنگی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فرنگی
معادل ابجد:
۲۱۴
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
3.4 / 5 10 6 4
مورد تایید ثبت‌احوال
6 4 2

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «ژرژ» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «ژرژ» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

مال اندوز

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ژرژ هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ژرژ بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ژرژ برابر است.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ژرژ هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ژرژ برابر است.

در حال بارگذاری ...