ژینو

پروفایل اسم
ژینو
کردی
جنسیت:
مونث
ریشه:
کردی
معادل ابجد:
۷۳
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.4 / 5 7 6 1
مورد تایید ثبت‌احوال
5 5 0

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «ژینو» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «ژینو» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

ژینا، زندگی بخش

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ژینو نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ژینو هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ژینو بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ژینو برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ژینو نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ژینو هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ژینو بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ژینو برابر است.

ارزیابی و توصیه