دانشنامه فرزند

معنی اسم ژیکال - فرهنگ نام

ژیکال

پروفایل اسم
ژیکال
کردی
جنسیت:
مونث
ریشه:
کردی
معادل ابجد:
۶۸
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 164 153 11
مورد تایید ثبت‌احوال
105 93 12

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «ژیکال» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «ژیکال» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

زندگی نورسیده، زیبای کوچک، قطره باران

  • نام منطقه ای در ترکیه
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ژیکال نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ژیکال هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ژیکال بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ژیکال برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ژیکال نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ژیکال هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ژیکال بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ژیکال برابر است.

در حال بارگذاری ...