کارمن

پروفایل اسم
کارمن
فرنگی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فرنگی
معادل ابجد:
۳۱۱
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.6 / 5 11 10 1
مورد تایید ثبت‌احوال
8 7 1

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «کارمن» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «کارمن» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

قرمز، سرخ

  • نام یکی از ملکه های رومانی.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم کارمن نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم کارمن هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم کارمن بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم کارمن برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم کارمن نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم کارمن هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم کارمن بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم کارمن برابر است.