کامیار

پروفایل اسم
کام‍‍یار
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۲۷۲
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 65 62 3
مورد تایید ثبت‌احوال
34 33 1

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «کامیار» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «کامیار» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

موفق، بختیار

  • کمال الدین کامیار بن اسحاق، قاضی ارزنجان و شاگرد شیخ شهاب الدین سهروردی که از امرا و حکمای دوران سلجوقی بود.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم کامیار نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم کامیار هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم کامیار بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم کامیار برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم کامیار نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم کامیار هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم کامیار بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم کامیار برابر است.

ارزیابی و توصیه