کنعان

پروفایل اسم
کنعان
عبری
جنسیت:
مذکر
ریشه:
عبری
معادل ابجد:
۱۹۱
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 15 14 1
مورد تایید ثبت‌احوال
14 12 2

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «کنعان» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «کنعان» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

بردبار، شکیبا، سرزمینی که میان لبنان و سوریه قدیم قرار داشت و زادگاه یعقوب و یوسف (ع) بود که امروز آن را به نام فلسطین می شناسیم.

  • نام یکی از چهار پسر نوح.
  • نام پدر نمرود.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم کنعان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم کنعان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم کنعان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم کنعان برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم کنعان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم کنعان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم کنعان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم کنعان برابر است.