دانشنامه فرزند

معنی اسم کهبد - فرهنگ نام

کهبد

پروفایل اسم
که‍‍بد
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۳۱
مشتقات:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
3.4 / 5 18 11 7
مورد تایید ثبت‌احوال
14 11 3

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «کهبد» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «کهبد» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

خداوند کوه، کوه نشین

کهبد در ویکی‌واژه:

فارسی (کُ بُ) صفت زاهد، گوشه نشین، عابد. منابع فرهنگ لغت معین(کَ بَ یا بُ) اسم مرکب خزانه دار، صراف. منابع فرهنگ لغت معین

فارسی

اطلاعات فوق به صورت خودکار از تارنمای ویکی‌واژه فراخوانی و بارگذاری شده است. شما می‌توانید نسخه اصلی و کامل مطلب را در ویکی‌واژه مطالعه نمایید.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم کهبد نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم کهبد هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم کهبد بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم کهبد برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم کهبد نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم کهبد هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم کهبد برابر است.

در حال بارگذاری ...