کوهیار

پروفایل اسم
کوه‍‍یار
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۲۴۲
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 44 42 2
مورد تایید ثبت‌احوال
33 31 2

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «کوهیار» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «کوهیار» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

کوهی

  • کوهیار بن کارن، برادر مازیار که در قرن سوم ه.ق. می زیست.
  • نام یکی از شخصیت های داستان «سمک عیار».
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم کوهیار نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم کوهیار هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم کوهیار بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم کوهیار برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم کوهیار نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم کوهیار هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم کوهیار بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم کوهیار برابر است.