کیهان

پروفایل اسم
کیهان
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۸۶
مشتقات:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.5 / 5 55 48 7
مورد تایید ثبت‌احوال
29 26 3

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «کیهان» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «کیهان» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

جهان، هستی، گیتی

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم کیهان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم کیهان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم کیهان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم کیهان برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم کیهان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم کیهان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم کیهان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم کیهان برابر است.