گرشز

پروفایل اسم
گرشز
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۵۲۷
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
3 / 5 2 1 1
مورد تایید ثبت‌احوال
2 0 2

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «گرشز» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «گرشز» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

نام بانویی، در دوران اشکانی.

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم گرشز نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم گرشز هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم گرشز بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم گرشز برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم گرشز نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم گرشز هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم گرشز بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم گرشز برابر است.