دانشنامه فرزند

معنی اسم گلپری - فرهنگ نام

گلپری

پروفایل اسم
گل‍‍پری
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۲۶۲
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
1.1 / 5 72 2 70
مورد تایید ثبت‌احوال
3 2 1

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «گلپری» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «گلپری» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

فرشته زیبا مانند گل

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم گلپری نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم گلپری هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم گلپری بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم گلپری برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم گلپری نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم گلپری هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم گلپری بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم گلپری برابر است.

در حال بارگذاری ...