گونش

پروفایل اسم
گونش
ترکی
جنسیت:
مونث
ریشه:
ترکی
معادل ابجد:
۳۷۶
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.6 / 5 103 93 10
مورد تایید ثبت‌احوال
82 74 8

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «گونش» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «گونش» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

آفتابی

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم گونش هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم گونش بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم گونش برابر است.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم گونش هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم گونش بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم گونش برابر است.