یارا

پروفایل اسم
یارا
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۲۱۲
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 128 119 9
مورد تایید ثبت‌احوال
95 86 9

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «یارا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «یارا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

توانایی، جرأت، دلیری، مجال

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم یارا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم یارا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم یارا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم یارا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم یارا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم یارا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم یارا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم یارا برابر است.

ارزیابی و توصیه