یوحنا

پروفایل اسم
یوحنا
یونانی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
یونانی
معادل ابجد:
۷۵
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 55 52 3
مورد تایید ثبت‌احوال
39 37 2

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «یوحنا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «یوحنا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

انعام و بخشش ویژه خداوند.

  • نام یکی از حوارین عیسی (ع)، مؤلف یکی از چهار انجیل.
  • یوحنا پسر ماسویه، از پزشکان مشهور جندی شاپور در قرن سوم ه.ق.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم یوحنا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم یوحنا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم یوحنا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم یوحنا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم یوحنا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم یوحنا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم یوحنا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم یوحنا برابر است.

ارزیابی و توصیه