دانشنامه فرزند

معنی اسم یوشا - فرهنگ نام

یوشا

پروفایل اسم
یوشا
سانسکریت
جنسیت:
مونث
ریشه:
سانسکریت
معادل ابجد:
۳۱۷
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 59 54 5
مورد تایید ثبت‌احوال
51 39 12

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «یوشا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «یوشا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

سپیده دم، پگاه

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم یوشا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم یوشا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم یوشا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم یوشا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم یوشا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم یوشا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم یوشا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم یوشا برابر است.

در حال بارگذاری ...