دانشنامه فرزند

10 نشانه رفتاری کودک فاقد اعتماد به نفس در میان همسالان
  1. برای بچه های کوچک تر شاخ و شانه می کشد تا احساس نیرومندی کند.

  2. در برابر همسالانش با خشونت رفتار می کند چه بسا برای جلوگیری از سلطه جویی آنان به این حربه متوسل می شود.

  3. در برابر ناآشنایان و یا همسالان جدید احساس ناتوانی می کند. از ترس این که مبادا توسط ناآشنایان دست و پا چلفتی و بی کفایت به حساب آید. مهر سکوت بر لب می زند و از هر گونه اظهار نظر اجتناب می کند.

  4. به شدت تحت سلطه افراد مقتدر و همسالان طراز اول قرار می گیرد.

  5. اطلاعات کمی از خود در اختیار دیگران می گذارد. پیوسته تصور می کند که افکار و احساساتش بی ارزش است و کسی به شنیدن آن راغب نیست. در نتیجه چیزی درباره ی خود نمی گوید و افکار و احساساتش را بروز نمی دهد.

  6. از هدایت و رهبری گروه امتناع می کند و تصور می کند که در سازمان دهی دیگران و دخالت در تصمیم گیری جمعی ناتوان است.

  7. اغلب گوشه گیر است و در محافل و مجالس کمتر ظاهر می شود.

  8. به ندرت توسط همسالانش انتخاب می شود و اغلب متکی به امر و نهی دیگران است، به ندرت ممکن است خود را با موقیعت و مختصات یک گروه تطبیق دهد و در بازی ها و تیم ها انتخاب شود.

  9. اگر بچه ای بر قضاوتش اعتماد نکند و یا فاقد کنترل نفس باشد، ممکن است رفتاری نامناسب در پیش گیرد.

  10. درباره همسالانش ممکن است بدگویی کند، زیرا برای توجیه کمبود و کاستی خویش سایر بچه ها را گستاخ، بی ادب و احمق بنامد و از این شیوه ی رفتار احساس آرامش و خشنودی می کند.

مطلبی که مطالعه نمودید، پیرامون موضوع «رفتار و کردار» واقع در بخش «کودک» می‌باشد. در ادامه مطالعه تعدادی از مطالب مشابه از لحاظ محتوا و موضوع را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

همچنین شما می توانید با عضویت در کانال تلگرام دانشنامه فرزند هر روز مطالب مفید و معتبر ما را دنبال نمایید.

ارزیابی و توصیه
اولین ارزیابی را شما انجام دهید!

مطالب پیشنهادی

مطالب مجله ونوس

سایر مطالب مرتبط

در حال بارگذاری ...