فهرست مطالب پیرامون : آتش

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید مستقیما با کلیدواژه آتش مرتبط هستند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

  1. دوری از چیزهایی که بلافاصله داغ و شعله ور می شوند، مانند کبریت و شمع.

  2. همیشه کبریت یا فندکی را که پیدا می کنی به یک بزرگ تر بده.

  3. هرگز به وسایل داغ مانند اجاق یا هیتر دست نزن.

  4. دستورالعمل های هنگام آتش سوزی را در مورد دو راه امن برای خروج از خانه تمرین کن.

  5. صدای آژیر آتش سوزی را بشناس و اگر به صدا درآمد به یک بزرگسال خبر بده. اگر راه بین تو و یک بزرگسال را آتش یا دود مسدود کرده از خانه بیرون برو.

  6. دری را که داغ شده باز نکن.

  7. برو زیر تخت چون هوای آنجا دود کمتری دارد.

  8. هرگز برای فرار از آتش یا دود پنهان نشو. برای اینکه بهتر نفس بکشی خم شو، اما در جایی باش که ماموران آتش نشانی بتواند تو را پیدا کند.

  9. برای خاموش کردن لباس های آتش گرفته توقف کن، خودت را بینداز و غلت بزن.

  10. بدان در کدام محل امن می توانی خانواده ات را در بیرون از خانه پیدا کنی، مانند زیر درخت کنار خانه یا پشت گاراژ و بعد از بیرون آمدن از ساختمان آتش گرفته فاصله بگیر.

سوختگی ناشی از آتش، بخار، مایعات یا آب جوش یا تماس با اشیای داغ را سوختگی حرارتی می گویند و بر اساس میزان لایه های پوست که تحت تاثیر سوختگی واقع شده آن ها را درجه بندی می کنند.

کلیدواژه‌های مرتبط