فهرست مطالب پیرامون : اسهال باسیلی

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید مستقیما با کلیدواژه اسهال باسیلی مرتبط هستند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

پونه

پونه متعلق به خانواده نعناع و به شکل بوته های کوتاهی در روی زمین می روید. پونه بوی تندی شبیه به نعناع دارد. پونه دارای طبیعت گرم و خشک می باشد و نشاط آور است.

کلیدواژه‌های مرتبط