فهرست مطالب پیرامون : بهترین حالت خوابیدن در بارداری

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید مستقیما با کلیدواژه بهترین حالت خوابیدن در بارداری مرتبط هستند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

خواب در بارداری

در چند ماه اول بارداری به دلیل این که هنوز شکم شما بزرگ نشده می توانید به هر سمتی که تمایل دارید بخوابید اما از ماه پنجم به بعد توصیه شده که به پشت نخوابید و بهترین حالت خواب، به پهلوی چپ عنوان شده است.

کلیدواژه‌های مرتبط