فهرست مطالب پیرامون : تخت خانوادگی

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید مستقیما با کلیدواژه تخت خانوادگی مرتبط هستند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

سن مناسب برای انتقال کودک به اتاق خودش بستگی به شرایط شما و میزان راحتی تان دارد و این موضوع از خانواده ای به خانواده دیگر متغیر است.

خوابیدن کودک در تخت والدین

هر چند وقت یک بار، بعضی از کودکان خودشان را به تخت والدین می رسانند تا در کنار آن ها بخوابند. کودکانی که در طول سال های اول تولد چنین عادتی در آن ها شکل گرفته برای گذر از این مرحله به زمان نیاز دارند.

کلیدواژه‌های مرتبط