فهرست مطالب پیرامون : تعداد دندان های کودک

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید مستقیما با کلیدواژه تعداد دندان های کودک مرتبط هستند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

دندان کودک

بیشتر کودکان حدود شش الی هشت ماهگی شروع به دندان در آوردن می کنند و این دندان ها معمولا ترتیب قابل پیش بینی ای دارند؛ اما از آنجایی که هر کودک منحصر به فرد است، بعضی از آن ها اولین دندان را زود هنگام و در سه ماهگی و بعضی دیر هنگام و در یک سالگی درمی آورند.

دندان کودک

اکثر کودکان حدود 6 تا 8 ماهگی دندان در می آورند، ترتیب رشد دندان های کودک معمولا قابل پیش بینی است. تا سه سالگی کودک باید در مجموع 20 دندان داشته باشد که در حدود هفت سالگی این دندان ها از بین می روند و دندان های دائمی درمی آیند.

کلیدواژه‌های مرتبط