دانشنامه فرزند

تلقیح مصنوعی

فهرست مطالب پیرامون : تلقیح مصنوعی

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید مستقیما با کلیدواژه تلقیح مصنوعی مرتبط هستند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

iui

IUI و آمیزش جنسی زمان بندی شده بر اساس تخمک گذاری تنها در حالتی موثر است که اسپرم در زمان درست در جای درستی باشد و این یعنی وقتی تخمک بالغ دارید. اطمینان یافتن از ساخت فولیکول و بررسی بلوغ آن پیش از انجام IUI شانس شما را برای بارداری افزایش می دهد.

تلقیح مصنوعی یا IUI

تلقیح مصنوعی یا تلقیح درون رحمی (IUI) به این معنی است که اسپرم درون رحم قرار داده می شود به طوری که در نهایت به جایی که می خواهد برسد.

کلیدواژه‌های مرتبط

در حال بارگذاری ...