فهرست مطالب پیرامون : جلوگیری از ترس

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید مستقیما با کلیدواژه جلوگیری از ترس مرتبط هستند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

  1. به ترس های کودکان، بیش از حد واکنش نشان ندهید.

  2. یک پاسخ منطقی به کودک می تواند جلوی پیشرفت ترس او را بگیرد.

  3. از مسخره کردن، عصبانی شده و انتقاد بی موقع پرهیز کنید تا اضطراب کودک را کنترل نمایید.

  4. از جمله «چه بچه ترسویی» استفاده نکنید.

  5. کودک را حمایت کنید تا اطمینان یابد از چیزی که در اتاق می ترسد وجود خارجی ندارد.

  6. ترس کودک را ارزیابی کنید تا آگاهی بیشتری نسبت به ترس او بیابید.

  7. از کودک بخواهید میزان ترسش را مشخص کند تا بتوانید هنگام رویارویی او را در موقعیت های ترسناک کنترل کنید.

  8. ترس ها را بر اساس درجه آن ها فهرست کنید. سپس کار را از ترس های خفیف تر آغاز کنید و به سوی موارد شدیدتر پیش بروید.

  9. راه های خنثی کردن اضطراب را تشخیص دهید و به کودک بیاموزید. یکی از بهترین راه ها برای مقابله با اضطراب به کارگیری روش های کسب آرامش است.

کلیدواژه‌های مرتبط